'γών

ἀγών , ἀγών
gathering
masc nom/voc sg
ἐγών , ἐγώ
I at least
masc/fem nom/voc 1st sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • γῶν — γοῦν at least then doric ionic (indeclform particle) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιγῶν — σῑγῶν , σῖγος neut gen pl (attic epic doric) σῑγῶν , σιγάω keep silence pres part act masc voc sg σῑγῶν , σιγάω keep silence pres part act neut nom/voc/acc sg σῑγῶν , σιγάω keep silence pres part act masc nom sg (attic epic ionic) σῑγῶν ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥιγῶν — ῥῑγῶν , ῥῖγος frost neut gen pl (attic epic doric) ῥῑγῶν , ῥιγέω shudder pres part act masc nom sg (attic epic doric) ῥῑγῶν , ῥιγόω to be cold pres part act masc voc sg (doric aeolic) ῥῑγῶν , ῥιγόω to be cold pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαμαστιγῶν — διαμαστιγόω scourge severely pres part act masc voc sg (doric aeolic) διαμαστιγόω scourge severely pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) διαμαστιγόω scourge severely pres part act masc nom sg διαμαστιγόω scourge severely pres inf act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαστιγῶν — μαστῑγῶν , μαστιγόω whip pres part act masc nom sg (attic epic doric) μαστῑγῶν , μαστιγόω whip pres part act masc voc sg (doric aeolic) μαστῑγῶν , μαστιγόω whip pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) μαστῑγῶν , μαστιγόω whip pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρρίγων — ἐρρί̱γων , ἐνριγόω shiver imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐρρί̱γων , ἐνριγόω shiver imperf ind act 1st sg (homeric ionic) ἐρρί̱γων , ῥιγόω to be cold imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἐρρί̱γων , ῥιγόω to be cold imperf ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποσιγῶν — ὑποσιγάω to be silent at pres part act masc voc sg ὑποσιγάω to be silent at pres part act neut nom/voc/acc sg ὑποσιγάω to be silent at pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ὑποσιγάω to be silent at pres part act masc nom sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ПОДВИГ — 1. В историческом развитии словаря русского литературного языка происходили сложные процессы взаимодействия, сцепления и переплетения народных восточнославянских слов и выражений с древнеславянскими (южнославянскими) или церковнославянскими. Вот… …   История слов

  • μαστίγων — μαστί̱γων , μάστιξ whip fem gen pl μαστί̱γων , μαστιγόω whip imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) μαστί̱γων , μαστιγόω whip imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • 'σίγων — ἐσί̱γων , σιγάω keep silence imperf ind act 3rd pl ἐσί̱γων , σιγάω keep silence imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.